Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie

Events

event

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag

Programma
In de training komen aan de orde:
• de oorzaken van verbaal of fysiek agressief gedrag
• het gedrag herkennen, diagnosticeren en interveniëren
• communicatieve en fysieke vaardigheden
• inzicht in eigen gedrag en interventies in simulatiespelen met acteurs
• opvang na een heftige gebeurtenis met agressie

In de training is ruim aandacht voor simulatiespelen met professionele acteurs. De acteur reageert levensecht op de interventies van de cursist. Op die manier ervaart de cursist de consequenties van zijn gedrag en oefent daarna hoe hij het beste kan reageren en controle kan houden over zichzelf en de situatie.

Er zijn geen beschikbare datums voor dit event.