Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie

Let op!
Niet UMCG-medewerker? Klik hier
o Schrijf je eerst in
o Voer vervolgens je kostenplaats (referentiecode) of factuuradres in bij je Cursusaanvragen

In deze training leer je om gaan met agressief of grensoverschrijdend gedrag van patiënten, familie of collega’s. Dat kan fysiek agressief gedrag zijn, maar ook intimiderend, dreigend, boos of seksistisch gedrag. Agressief of grensoverschrijdend gedrag went nooit, maar je kunt wel leren er mee om te gaan. Hoe houd je controle over jezelf en de situatie? Dat staat centraal in de training. Je ontmoet vakgenoten van andere afdelingen/instellingen en andere disciplines.

Doelgroep
UMCG-medewerkers, huisartsen en andere medewerkers van huisartsenpraktijken.

Doel
Na het volgen van de verschillende cursusonderdelen kun je:

 • Benoemen wat agressie is en welke verschillende vormen van agressie je meemaakt.
 • Benoemen wat dit gedrag met jou doet.
 • Met collega’s van andere afdelingen ervaringen uitwisselen en op basis van die uitwisseling vaststellen welk gedrag toelaatbaar is en waar de grens ligt.
 • Herkennen hoe je omgaat met conflicten in je werk.
 • Handelend optreden in praktische situaties.
 • Benoemen welke ondersteuning je nodig hebt van je leidinggevende in het omgaan met agressie.

Kosten
Deelname aan deze training kost € 230,- per persoon. Voor UMCG-medewerkers geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd vanuit het AOB. Eventuele verletkosten komen ten laste van de afdeling.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register. De training is ook geaccrediteerd voor huisartsen en medisch specialisten.

Let op! Geef eenmalig je registernummer op in het LMS om de accreditatiepunten te kunnen bijschrijven. Zie hier hoe je dat doet.

Contact
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO)
School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
(t) 050-36 17013 sonh@umcg.nl

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

€230,00

Onderdelen

 1. event

  Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag

 2. e-learning

  Omgaan met grensoverschrijdend gedrag (WIOO)