Modules voor werkbegeleiders (WIOO)

Uitleg cursusgebruik LMS:
o Klik op inschrijven om bij de modules te komen
o Vind het cursusmateriaal onder Onderdelen

Werkbegeleiding is een waardevol instrument om lerenden te begeleiden bij hun leerproces en hun ontwikkeling tot professional. Een goede werkbegeleiding is uiteindelijk gericht op de ontwikkeling van beginnend beroepsbeoefenaar tot professional. Een goede werkbegeleider speelt in op de lerende en creëert een veilige leeromgeving waarin hij of zij alle ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Voor beginnende en ervaren begeleiders die de (theoretische) achtergrond van het begeleiden nog niet kennen, is de basiscursus werkbegeleiding.

Hieronder vindt u, ter informatie, de e e-learning modules die worden aangeboden bij de Basiscursus Werkbegeleiding.

Meer informatie over deze cursus vindt u hier: Basiscursus Werkbegeleiding.

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

 1. e-learning

  Voorbereiding werkbegeleidingscursus (WIOO)

 2. e-learning

  Leerklimaat (WIOO)

 3. e-learning

  Brein en leren (WIOO)

 4. e-learning

  Toetsen en beoordelen, een goede start

 5. e-learning

  Feedback (WIOO)

 6. e-learning

  Situationeel begeleiden (WIOO)

 7. e-learning

  Reflecteren (WIOO)

 8. e-learning

  EPA's voor werkbegeleiders (STUD) (LET OP: dit is een extra module en niet verplicht voor de basiscursus werkbegeleiding)