Modules voor werkbegeleiders (WIOO)

Uitleg cursusgebruik LMS:
o Klik op inschrijven om bij de modules te komen
o Vind het cursusmateriaal onder Onderdelen

Werkbegeleiding is een waardevol instrument om lerenden te begeleiden bij hun leerproces en hun ontwikkeling tot professional. Een goede werkbegeleiding is uiteindelijk gericht op de ontwikkeling van beginnend beroepsbeoefenaar tot professional. Een goede werkbegeleider speelt in op de lerende en creëert een veilige leeromgeving waarin hij of zij alle ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Voor beginnende en ervaren begeleiders die de (theoretische) achtergrond van het begeleiden nog niet kennen, is de basiscursus werkbegeleiding.

Hieronder vindt u, ter informatie, de e e-learning modules die worden aangeboden bij de Basiscursus Werkbegeleiding.

Meer informatie over deze cursus vindt u hier: Basiscursus Werkbegeleiding.

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

 1. e-learning

  Voorbereiding werkbegeleidingscursus en eindopdracht (WIOO)

  In dit voorbereidende onderdeel worden de acties en stappen die je moet nemen voor het starten van de werkbegeleidingscursus uitwerkt. Ook kan je hier terugvinden wat je eigenlijk moet kunnen als werkbegeleider. De leerdoelen van dit onderdeel zijn dan ook dat de student na dit onderdeel: weet hoe de cursus opgebouwd is; wat een werkbegeleider moet kennen en kunnen op basis van het profiel; een buddy in de praktijk kan zoeken; weet hoe je een teams account aanmaakt en gebruikt; weet wat de eigen leerdoelen zijn m.b.t. begeleiden. Deze e-learning is gemaakt door het cluster Studentenbureau UMCG van het WIOO. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit, en het actueel houden, van de content ligt bij dit cluster. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met je docent of je kan een mail sturen naar sonh@umcg.nl. Voor functionele vragen kun je een e-mail sturen naar e-learning@umcg.nl. Druk op ‘Module starten’ om te beginnen.

 2. e-learning

  Leerklimaat (WIOO)

  De cursus Leerklimaat is het eerste onderdeel van de cursus werkbegeleiding. Je maakt in deze cursus kennis met de theorie rondom een goed en productief leerklimaat en je eigen invloed hierop. Ook zijn er een twee praktijkopdrachten, waarvan er één bedoeld is om te bespreken in de eerste digitale bijeenkomst in Teams. Deze opdracht staat duidelijk aangegeven. Deze e-learning is gemaakt door het cluster Studentenbureau UMCG van het WIOO. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit en het actueel houden van de content, ligt bij dit cluster. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met je docent of je kan een mail sturen naar de Onderwijsadministratie Zorgopleidingen. Voor functionele vragen kun je een e-mail sturen naar e-learning@umcg.nl. Druk op ‘Module starten’ om te beginnen.

 3. e-learning

  Brein en leren werkbegeleiding (WIOO)

  Hoe kunnen we de kennis over de hersenen inzetten bij het leren? In dit onderdeel vertellen we wat er in de hersenen gebeurt als we leren, hoe je je eigen brein in de beste leerstand krijgt en hoe je studenten kan helpen bij het leren. De leerdoelen van dit onderdeel zijn: De cursist weet aan het eind van het onderdeel wat het verschil tussen een fixed en growth mindset is en deze herkennen in de praktijk. wat er met de ASOOO methode wordt bedoelt en hoe je hier als begeleider gebruik van kan maken. kan het gesprek met de student aangaan als er verbetermogelijkheden zijn m.b.t. leren en het brein. Deze e-learning is gemaakt door het cluster Studentenbureau UMCG van het WIOO. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit en het actueel houden van de content, ligt bij dit cluster. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met je docent of je kan een mail sturen naar de Onderwijsadministratie Zorgopleidingen. Voor functionele vragen kun je een e-mail sturen naar e-learning@umcg.nl. Druk op ‘Module starten’ om te beginnen.

 4. e-learning

  Toetsen en beoordelen (WIOO)

  Gedurende de opleiding van de student ontwikkelt zij zich tot (beginnend) professional. Door middel van stagelopen of werkervaring opdoen in de praktijk, waarbij de tijdsduur afhankelijk is van de opleiding, past de student het geleerde toe in de praktijk. Na afloop van deze periode wordt er, door de docent van de opleiding en door de begeleiders van de praktijk, een uitspraak gedaan over het niveau dat de student heeft behaald. Het niveau dat de student moet behalen is afhankelijk van de fase van de opleiding waarin de student zich bevindt. Logisch natuurlijk, want van een 4e jaars die na deze laatste stage het diploma in ontvangst mag nemen mag je meer verwachten dan van een 1e jaars die een weekje komt ‘snuffelen’ in de praktijk. In dit onderdeel zullen we stilstaan bij waarom we juist het begin van de stage beginnen met de toetsing. Deze e-learning is gemaakt door het cluster Studentenbureau UMCG van het WIOO. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit, en het actueel houden, van de content ligt bij dit cluster. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met je docent of je kan een mail sturen naar de Onderwijsadministratie Zorgopleidingen. Voor functionele vragen kun je een e-mail sturen naar e-learning@umcg.nl. Druk op ‘Module starten’ om te beginnen.

 5. e-learning

  Feedback (WIOO)

  Welkom bij het onderdeel feedback. Feedback is een onderdeel van de overkoepelende cursus Werkbegeleiding. Het onderdeel feedback is opgebouwd uit 4 verschillende delen. In de onderdelen vind je theorie en bij sommige onderdelen een praktijkopdracht. Deze praktijkopdrachten voer je uit en bespreek je met je buddy. Bij 1 van de onderdelen staat aangegeven dat je de opdracht moet toevoegen aan je groep in teams. Zie voor het aanmaken van een account in teams de algemene introductie van de cursus werkbegeleiding. Deze e-learning is gemaakt door het cluster Studentenbureau UMCG van het WIOO. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit en het actueel houden van de content, ligt bij dit cluster. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met je docent of je kan een mail sturen naar de Onderwijsadministratie Zorgopleidingen. Voor functionele vragen kun je een e-mail sturen naar e-learning@umcg.nl. Druk op ‘Module starten’ om te beginnen.

 6. e-learning

  Situationeel begeleiden (WIOO)

  Welkom bij het cursusonderdeel Situationeel begeleiden. Dit is een onderdeel van de cursus werkbegeleiding. De doelen die aan het einde van deze module bereikt zullen zijn; De begeleider kan de vier verschillende fasen van situationeel begeleiden benoemen en uitleggen wat deze inhouden De begeleider kent de eigen voorkeursstijl, gericht op situationeel begeleiden, en kan deze beargumenteren De begeleider is in staat om de verschillende fases in het begeleidingsproces, gericht op situationeel begeleiden, toe te passen op de fase van de opleiding waarin de eigen student zich op dit moment bevindt, en kan dit ook beargumenteren. Deze e-learning is gemaakt door het cluster Bij- en Nascholing van het WIOO. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit, en het actueel houden, van de content ligt bij dit cluster. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met stages@umcg.nl. Bij functionele vragen kun je een e-mail sturen naar e-learning@umcg.nl. Druk op ‘Module starten’ om te beginnen.

 7. e-learning

  Reflecteren (WIOO)

  In dit onderdeel van de cursus gaan we het hebben over het nut en de noodzaak van reflecteren zowel voor studenten als voor jezelf. Wat het is, wat is het nut, welke modellen er zijn en hoe je het kunt leren/verbeteren komen aan bod. Ook wordt het verschil met evalueren aangestipt. De doelen die aan het einde van deze module bereikt zijn: De begeleider benoemt wat reflectie is en kan het doel hiervan uitleggen. De begeleider kan het verschil benoemen tussen evalueren en reflecteren. De begeleider weet op welke manier je kunt reflecteren. Deze e-learning is gemaakt door het cluster Bij- en Nascholing van het WIOO. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit, en het actueel houden, van de content ligt bij dit cluster. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met stages@umcg.nl. Voor functionele vragen kun je een e-mail sturen naar e-learning@umcg.nl. Druk op ‘Module starten’ om te beginnen.

 8. e-learning

  EPA's voor werkbegeleiders (WIOO) (LET OP: dit is een extra module en niet verplicht voor de basiscursus werkbegeleiding)

  Met de invoering van de Entrustable Professional Activities (EPA's) binnen het nieuwe opleidingsstelsel voor de vervolgopleidingen en initiële medisch ondersteunende opleidingen, krijgt leren in de beroepspraktijk een grotere rol. Om jou als werkbegeleider hiervoor de nodige handvatten te bieden, is deze e-learning, als extra module van de werkbegeleiderscursus, door het WIOO ontwikkeld. Na het volgen van deze module over EPA's weet je: Hoe en waarom EPA's tot stand zijn gekomen; Wat er van jou als werkbegeleider verwacht wordt ten aanzien van het begeleiden van een student of collega die een EPA wil behalen. Deze module blijft beschikbaar als naslagwerk en wordt steeds van de nieuwste updates voorzien. Deze e-learning is gemaakt door het cluster Studentenbureau UMCG van het WIOO. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit en het actueel houden van de content, ligt bij dit cluster. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met je docent of je kan een mail sturen naar sonh@umcg.nl. Voor functionele vragen kun je een e-mail sturen naar e-learning@umcg.nl. Druk op ‘Module starten’ om te beginnen.

 9. e-learning

  Nice to know & oefenopdrachten werkbegeleiding (WIOO)

  Deze module wordt aangeboden door het Studentenbureau UMCG en is bedoeld voor alle werkbegeleiders. Deze module biedt verdiepende informatie aan voor medewerkers en cursisten die meer willen weten over onderwerpen mbt werkbegeleiding, maar die niet in de basiscursus worden behandeld. Ook staan er opdrachten in om mee te kunnen oefenen in de praktijk. De e-learning is gemaakt door Martine Vrieling, Studentenbureau WIOO. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit en het actueel houden van de content, ligt bij het Studentenbureau WIOO. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Martine Vrieling. Voor functionele vragen kun je een mail sturen naar e-learning@umcg.nl Druk op ‘Module starten’ om te beginnen.