Nascholing Gerontologie en Geriatrie Verpleegkunde (WIOO)

Let op: er kan niet via LMS worden ingeschreven voor deelname aan deze cursus. De inhoud is bestemd voor de cursisten van de huidige cursus

Voor verpleegkundigen liggen er veel mooie uitdagingen in de zorg voor ouderen. Het aantal ouderen dat afhankelijk is van (langdurige) zorg stijgt. Verpleegkundigen kunnen vanuit hun professie ouderen zeer goed ondersteunen bij de uitdagingen die zij ervaren op het gebied van gezondheid, welzijn, hun woonsituatie en levensvraagstukken.

Doelgroep
Gerontologie & Geriatrie Verpleegkunde richt zich op verpleegkundigen (kwalificatieniveau 4 of 5) die in de intra- of extramurale zorg werkzaam zijn (dienstverband of als ZZP'er).

Doel
De wensen en behoeften van ouderen en het aanleren van een 'geriatrische werkwijze' staan centraal in deze zesdaagse nascholing. Na afloop heb je kennis over:

 • biologische, psychische, sociale en functionele veroudering, de levensloop;
 • vaak voorkomende lichamelijke een geestelijke aandoeningen, multimorbiditeit en complicaties bij ouderen (‘geriatric giants’);
 • vaak voorkomende functionele problemen en ouderenmishandeling;
 • gezond ouder worden en een gezonde leefstijl.

En kun je:

 • klinisch redeneren bij kwetsbare ouderen;
 • een 'Comprehensive Geriatric Assessment' (CGA) afnemen en interpreteren en pas je evidence based practice interventies toe;
 • het zelfmanagementvermogen/eigen regie en een gezonde leefstijl van de oudere verbeteren;
 • de oudere ondersteunen en coachen bij het nemen van behandelbeslissingen;
 • zorgen voor ondersteuning vanuit mantelzorg/informele netwerken;
 • samenwerken in een team.

Kosten
Deelname aan deze scholing kost € 1.090,- per persoon. Inclusief koffie, thee, lunch en gebruik van de elektronische leeromgeving.

UMCG-medewerkers
Ben je werkzaam in het UMCG dan worden de deelnamekosten gefinancierd vanuit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB). De deelnamekosten komen niet ten laste van de afdeling.

Inschrijving is mogelijk tot één week voorafgaand aan de startdatum van de scholing. Deelname is aan een maximum aantal gebonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Wij informeren je zo snel mogelijk over plaatsing. Annulering van je inschrijving is mogelijk tot drie weken voorafgaand aan de startdatum van de scholing. In dat geval worden administratiekosten ad € 50,- In rekening gebracht. Bij annulering na deze datum is geen restitutie mogelijk. Bij verhindering kan een vervanger je plaats innemen.

Accreditatie
Deze scholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

Let op! Geef eenmalig je registernummer op in het LMS om de accreditatiepunten te kunnen bijschrijven. Zie hier hoe je dat doet.

Verplichte literatuur (zelf aanschaffen, is niet bij cursusprijs inbegrepen)
Klinisch redeneren bij ouderen.
Redactie: Ton Bakker, Vera Habes, Germieke Quist, Judith van de Sande, Wim van de Vrie.
Bohn Stafleu van Loghum, 2019, ISBN 9789036821544.

Introductie e-learning
Start de scholing met het doornemen van de introductie e-learning (VOLGT).
Na het doorlopen van de e-learning ben je bekend met de achtergrond van de scholing Gerontologie en Geriatrie Verpleegkunde, de opzet van de scholing en de middelen die je nodig hebt om de cursus te volgen en af te ronden.

Meer informatie
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Postacademisch Onderwijs
(e) paog@umcg.nl
(t) 050-3611402

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

€1090,00

Onderdelen

 1. artikel

  Hoofdstukindeling versie 2019 en 2017

 2. event

  Bijeenkomsten van de cursus Nascholing Gerontologie en Geriatrie Verpleegkunde (WIOO)

 3. e-learning

  Gerontologie en Geriatrieverpleegkunde

 4. artikel

  Module

 5. artikel

  Rooster

 6. artikel

  Bijeenkomst 1 Introductie, functioneren met toepassing van de ICF en geriatrisch assessment

 7. e-learning

  De geriatrische patiënt (E-Xpert)

 8. artikel

  Bijeenkomst 2 Ouderen, veroudering en morele dilemma’s

 9. e-learning

  Cerebrovasculair accident (CVA) (E-Xpert)

 10. e-learning

  Diabetes (E-Xpert)

 11. e-learning

  Hartfalen (E-Xpert)

 12. e-learning

  Multimorbiditeit (E-Xpert)

 13. artikel

  Bijeenkomst 3 Frequent voorkomende lichamelijke aandoeningen en samenwerken

 14. e-learning

  Polyfarmacie en vallen bij de geriatrische patiënt (Nurse Academy)

 15. artikel

  Bijeenkomst 4 Polyfarmacie

 16. e-learning

  VMS: Kwetsbare ouderen (E-Xpert)

 17. e-learning

  Mondzorg (E-Xpert)

 18. e-learning

  Ondervoeding (E-Xpert)

 19. e-learning

  Ouderenmishandeling (E-Xpert)

 20. e-learning

  Valpreventie (E-Xpert)

 21. artikel

  Bijeenkomst 5 Voeding en bewegen, vallen en functionele beperkingen (VMS-thema's), mondgezondheid en ouderenmishandeling

 22. e-learning

  Delier (E-Xpert)

 23. e-learning

  Dementie (E-Xpert)

 24. artikel

  Bijeenkomst 6 Delier, depressie, dementie

 25. artikel

  Bijeenkomst 7 Casus bespreking frequent vóórkomende psychische geriatrische aandoeningen en gezonde leefstijl

 26. artikel

  Bijeenkomst 8 Gezamenlijke besluitvorming

 27. artikel

  Bijeenkomst 9 Motiverende gespreksvoering

 28. artikel

  Bijeenkomst 10 Familiezorg

 29. artikel

  Certificaat

 30. artikel

  Presentaties

 31. artikel

  Interessante sites