Bijscholing Diabetes Mellitus - Advanced (WIOO)

Niet UMCG-medewerker? Klik hier

Zo'n miljoen mensen in Nederland hebben diabetes, daarmee is het volksziekte nummer één. Diabetes is niet alleen een groeiende ziekte, maar vaak ook een complicatie bij patiënten met andere aandoeningen. Als aandachtsvelder word je in toenemende mate geconfronteerd met patiënten met diabetes en word je geacht kwalitatief verantwoorde diabeteszorg te verlenen. Tijdens deze scholing gaan we in op de ziekte en behandelingen, krijg je praktische handvatten en inzicht in de begeleiding van patiënten met diabetes als hoofdziekte of als comorbiditeit.

Wil je de basis bijscholing volgen? Kijk dan eens naar de Bijscholing Diabetes Mellitus - Basis.

Deelnemers aan het woord:
'Het kost toch veel tijd, maar ik kon de ervaring van zelf toepassen en heb veel mogen leren.'

'Duidelijk opgebouwd. Toegevoegde artikelen waren duidelijk en soms wat overlappend.'

'Goed opgebouwde en uitgebreide cursus.'

Doelgroep
Verpleegkundigen met kwalificatieniveau 4 of 5, werkzaam in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis (intramuraal) of in de thuiszorg, een gezondheidscentrum of een huisartsenpraktijk (extramuraal).

Doel
Na afloop van de advanced bijscholing:

 • heb je als aandachtsvelder uitgebreide kennis opgedaan over diabetes, complicaties, leefstijl en behandelmethoden
 • kun je uitleg geven over de verschillende vormen van diabetes
 • heb je kennis van nieuwe behandelingen en hulpmiddelen die op de markt verschijnen
 • heb je kennis over: een leidende rol aannemen en groepseducatie verzorgen

Duur
De bijscholing bestaat uit twee e-learnings met een gemiddelde studiebelasting van elk 10 uren. Na elke e-learning vindt aansluitend een contactmoment van 2,5 uren plaats.
Het is belangrijk dat de betreffende e-learning is doorlopen, een week voorafgaand aan het contactmoment met de docent. Zo kan de docent eventuele vragen beantwoorden in de les.

Programma
Deze bijscholing start op meerdere momenten

De scholing is opgebouwd uit de volgende e-learning:
Blok 1: Diabetes Mellitus, basis
Blok 2: Advanced; beide gevolgd door een contactmoment met een docent in TEAMS.

Locatie
MS Teams

Kosten
Deelname aan deze bijscholing kost €325,- per persoon.

Onderwijs is volgens het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van student, docent en de praktijk waarin de student werkt en leert. Wij zorgen voor een goede opleiding, de student is verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. Dat vertaalt zich in ons onderwijs bijvoorbeeld in veel aandacht voor de wisselwerking tussen de theorie en je praktijk en in heldere feedback van docenten. Tijdens de contactmomenten is het noodzakelijk dat je het studiemateriaal grondig hebt doorgenomen.

Meer weten?
Neem contact op met de Onderwijsadministratie.
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
(t) 050 - 36 17013 (e) sonh@umcg.nl

Inhoudelijke vragen
Ellen Huizeling-Bertus, docent en coördinator scholingen
(e) e.huizeling-bertus@umcg.nl

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

€325,00

Onderdelen

 1. event

  Bijscholing Diabetes Mellitus - Advanced (WIOO)

  Er is onderscheid gemaakt in een basis en een advanced blok. Het advanced gedeelte is bedoeld voor aandachtsvelders/experts. We hebben een scholing opgezet waarbij verschillende vormen van kennis, opdrachten en vragen worden aangeboden. De scholing bestaat uit 2 uitgebreide e-learnings (nadien een certificaat te downloaden) van een gemiddelde SB- van 13 uren. Elk blok wordt gevolgd door een contactmoment met een docent van 2,5 uren. Het is belangrijk dat de betreffende e-learning is doorlopen, een week voorafgaand aan het contactmoment met de docent. Zo kan de docent eventuele vragen beantwoorden in de les.

 2. artikel

  Studiewijzer Bijscholing Diabetes Mellitus 2022-2024

  In deze studiewijzer vind je informatie over de bijscholing Diabetes Mellitus

 3. e-learning

  Bijscholing Basis Diabetes Mellitus (WIOO)

  Het doel van deze scholing is; een breed spectrum aan te bieden, zoals inzicht krijgen in anatomie/fysiologie van de pancreas, in de verschillen tussen type 1 en 2, medicatie en de gevolgen van diabetes. Motiverende gesprekvoering en zelfmanagement zijn tevens belangrijke onderdelen.  Deze e-learning is gemaakt door het cluster Healthy Ageing & Langdurige Zorg (HALZ) van het WIOO. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit, en het actueel houden, van de content ligt bij dit cluster. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met je docent of je kan een mail sturen naar sonh@umcg.nl. Voor functionele vragen kun je een e-mail sturen naar e-learning@umcg.nl. Druk op ‘Module starten’ om te beginnen.

 4. e-learning

  Bijscholing Advanced Diabetes Mellitus (WIOO)

  Van belang is dat aandachtvelders en/of expertverpleegkundige diabeteszorg nieuwe ontwikkelingen kunnen overbrengen naar hun afdeling en een bijdrage kunnen leveren aan deskundigheidsbevordering. Er wordt in dit deel dieper op de materie ingegaan t.o.v de basisscholing. Deze e-learning is gemaakt door het cluster Healthy Ageing & Langdurige Zorg (HALZ) van het WIOO. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit, en het actueel houden, van de content ligt bij dit cluster. Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met je docent of je kan een mail sturen naar sonh@umcg.nl. Voor functionele vragen kun je een e-mail sturen naar e-learning@umcg.nl. Druk op ‘Module starten’ om te beginnen.