Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties (SBMS)

Schrijf je in conform onderstaande instructie:
o Niet UMCG-medewerker? Klik hier
o Schrijf je in op de cursus en een trainingsmoment bij Onderdelen/Events
o UMCG-medewerker? Voer kostenplaats (referentiecode) of factuuradres in bij je Cursusaanvragen
o Onder het tabblad Events vind je de beschikbare trainingsmomenten

Het herkennen en behandelen van acuut zieke patiënten is van levensbelang. Een gestructureerde benadering leidt tot adequate zorg en is veilig voor de patiënt. Beleidsmakers en medisch specialisten beseffen zich dat artsen die werken in de acute patiëntenzorg getraind zouden moeten zijn in de ABCDE systematiek. De SBMS cursus is competentiegerichte training in de systematische benadering van medische spoedsituaties. De cursus is opgezet in het UMCG en wordt nu verder ontwikkeld met de opleidingsziekenhuizen in de OOR N&O. De SBMS cursus heeft de JNIV Opleidingsprijs 2011 gewonnen.

Doelgroep
Artsen die werken op de SEH zoals SEH-aios. De cursus is ook interessant voor haios die een stage SEH doen, anios SEH en specialisten die actief betrokken zijn bij patiëntenzorg op de SEH.

Doel
De leerdoelen betreffen de competenties medisch handelen en samenwerking:

 • herkennen van medische spoedsituaties
 • gestructureerd benaderen van een medische spoedsituatie
 • omgaan met de kritische beroepssituaties op de SEH
 • risicostratificatie bij medische spoedsituaties
 • kort en bondig hardop communiceren tijdens gestructureerde benadering
 • vaardigheden toepassen bij medische spoedsituaties inclusief reanimatievaardigheden

Duur
De cursus bestaat uit twee cursusdagen van 08.30 tot 17.15 uur.

Docent
Nasim Azizi, SEH-arts
Marjoline van den Broeke, SEH-arts
Jan Broekroelofs, internist/nefroloog
Mirjam Doff-Holman, SEH-arts
Amanda Drost-de Klerck, SEH-arts
Marijke van Gerwen, internist acute geneeskunde
Kinge van der Heide, SEH-arts
Irene van Ieperen, internist acute geneeskunde
Wilbert Janssen, internist/nefroloog
Jan ter Maaten, internist acute geneeskunde
Tycho Olgers, internist acute geneeskunde
Marco Polee, internist/oncoloog
Harmen Postema, internist
Willem Ruifrok, cardioloog
Christian Scholing, SEH-arts
Renate Stevens-Stolmeijer, SEH-arts
Martje Visser, fellow interne geneeskunde

Accreditatie
Accreditatie van het programma is aangevraagd. Het programma voldoet aan de criteria van de basisarts zoals benoemd in de notitie SEH van de inspectie.

Let op! Geef eenmalig je registernummer op in het LMS om de accreditatiepunten te kunnen bijschrijven. Zie hier hoe je dat doet.

Kosten
Deelname aan deze cursus kost € 1.395,-. Dit is inclusief cursusboek, lunch, koffie en thee.

Bent u op het moment van de cursus als AIOS werkzaam in het UMCG, dan worden de deelnamekosten gefinancierd vanuit een centraal aios-budget.

Inschrijving
Deelname aan deze training is aan een maximum aantal (6) gebonden. Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen en een juiste groepssamenstelling per training te creëren, hanteren we een reserveringssysteem. Wilt u een plek reserveren of inschrijven? Stuur dan een e-mail naar k.wolthuis@umcg.nl met daarin de datum van uw voorkeur. Na afstemming ontvangt u een link om u in te schrijven.

Meer informatie
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
UMCG Postgraduate School of Medicine
(t) 050 – 36 13307
(e) k.wolthuis@umcg.nl

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

€1395,00

Onderdelen

 1. event

  Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties (SBMS)

 2. video

  SBMS demonstratiefilm ALS scenario 1, schokbaar ritme (WIOO)

 3. video

  SBMS demonstratiefilm ALS scenario 2, protocol niet-schokbaar ritme (WIOO)

 4. video

  SBMS demonstratiefilm Primary assessment volgens de ABCDE (WIOO)

 5. video

  SBMS demonstratiefilm ritmebeoordeling tijdens ritmecheck (WIOO)