Basistraining monitoring

Let op! Niet UMCG-medewerker? Klik hier

Om de kwaliteit van onderzoek en de veiligheid van patiënten te verhogen en te borgen is monitoring van al het mensgebonden onderzoek door een onafhankelijke monitor gewenst. De monitor inventariseert de risico’s van de studie, bepaalt op basis daarvan welke monitoring nodig is, stelt een monitorplan op en voert monitorvisites uit.

Doelgroep
Onderzoekers en onderzoeksmedewerkers die voldoen aan het volgende profiel:
• Biomedische/paramedische/medische opleiding (minimaal HBO)
• Ervaring in WMO-plichtig onderzoek in de rol van onderzoeker of onderzoeksmedewerker
• GCP- of BROK-gecertificeerd
• Nederlandse taal beheersend, voldoende kennis van de Engelse taal
• Accuraat, resultaatgericht, communicatief vaardig en assertief
• Opdracht voor monitoring van een specifieke studie van een andere onderzoeker (andere afdeling en andere onderzoeksgroep)

Als u niet aan alle eisen voldoet, maar wel graag mee wilt doen, neem dan contact op met Denise Mailly van de Service Desk CRO:
(t) 050 361 5598 (e) d.mailly@umcg.nl

Doel
Aan het einde van de training bent u in staat om als zelfstandig monitor te opereren in investigator initiated, mensgebonden onderzoek met een verwaarloosbaar risico.

Duur
De training bestaat uit vijf dagdelen. Naast verplichte aanwezigheid op deze dagdelen voert u een aantal individuele huiswerkopdrachten uit. Wij verwachten dat u na vier dagdelen training het geleerde in uw eigen praktijk gaat toepassen. Op de vijfde trainingsdag (de ‘terugkomochtend’) gaan we in op uw ervaringen.

Docent
Service Desk CRO
Mw. drs. D. Mailly, clinical project manager - contactpersoon
Mw. drs. S. Boontje, clinical project manager

Clinical Research Office
Mw. F.E. Boersma, clinical research officer

Accreditatie
Accreditatie van het programma wordt aangevraagd bij het ABAN en Kwaliteitsregister V&V.
U ontvangt na afloop een nascholingscertificaat als u:

  • alle dagdelen aanwezig bent geweest, inclusief de terugkomochtend en
  • huiswerkopdrachten zijn ingeleverd en allemaal als voldoende zijn beoordeeld, inclusief monitorplan en
  • rapport van de eigen studie.
    Het certificaat is vier jaar geldig. Daarna is hercertificering nodig. Als er gedurende een jaar geen monitoringwerkzaamheden zijn verricht, komt het certificaat te vervallen.

Let op! Geef eenmalig je registernummer op in het LMS om de accreditatiepunten te kunnen bijschrijven. Zie hier hoe je dat doet.

Organisatie
Service Desk CRO in samenwerking met het Wenckebach Instituut UMCG voor Onderwijs en Opleiden, Postgraduate School of Medicine.

Kosten
Deelname aan deze cursus kost € 545,- per persoon.

UMCG-medewerkers
Voor UMCG-medewerkers geldt dat de deelnamekosten worden gefinancierd door Service Desk CRO, behoudens een eigen bijdrage van € 50,-.

Meer informatie
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Secretariaat Postacademisch Onderwijs
(t) 050 361 0265 (e) paog@umcg.nl

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

€545,00

Onderdelen

  1. event

    Basistraining monitoring