Communicatie en Samenwerking voor AIOS

Schrijf je in conform onderstaande instructie:
o UMCG-medewerker? Voer kostenplaats (referentiecode) of factuuradres in bij je Cursusaanvragen
o Schrijf je in op de cursus en klik op een trainingsmoment bij Onderdelen om een overzicht te krijgen van de verschillende cursusdagen.
o Niet UMCG-medewerker? Klik hier
o Onder het tabblad Events vind je de beschikbare trainingsmomenten

In het (voor)opleidingsprogramma voor aios van een aantal specialismen is een verplicht onderwijsprogramma opgenomen over Communicatie en Samenwerking (C&S onderwijs). Het onderwijs is gespreid over het eerste tot en met het vierde opleidingsjaar. Het aantal cursusdagen en de inhoudelijke thema’s variëren per (sub)specialisme.

Doelgroep
Voor aios in de OOR Noord- en Oost-Nederland in onderstaande specialismen is het onderwijs verplicht:

 • Algemene Interne: 5 dagen (dag 1 is geïntegreerd in de Reflectietweedaagse. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging.)
 • Vooropleiding Interne: longziekten, MDL, reumatologie, cardiologie: 3 dagen
 • Neurologie: 4 dagen
 • Kindergeneeskunde: 4 dagen
 • Gynaecologie: 4 dagen
 • Algemene Chirurgie: 4 dagen
 • Vooropleiding Chirurgie: KNO, thoraxchirurgie, plastische chirurgie, orthopedie: 3 dagen
 • Vooropleiding Chirurgie: dermatologie: 2 dagen
 • Anesthesiologie: 4 dagen
 • Klinische Genetica: 2 dagen per jaar
 • Orthodontie: 3 dagdelen

Doel
Het doel van het communicatieonderwijs is te trainen in vaardigheden die nodig zijn bij complexere gesprekken in de (poli)klinische praktijk. Daarbij gaat het niet alleen om gesprekken met patiënten of naasten, maar ook om contacten met collega-specialisten en andere medewerkers.

Duur
Het onderwijs is verspreid over het eerste tot en met het vierde opleidingsjaar. Het aantal cursusdagen en de inhoudelijke thema’s varieren per (sub)specialisme. De cursus start in het voor- en/of najaar.

Kosten
Deelname aan deze cursus kost € 300,- per dag (09.30-16.00 uur).

Werkzaam binnen het UMCG
Ben je op het moment van de cursus als aios werkzaam in het UMCG, dan worden de kosten voor deelname gefinancierd vanuit een centraal aios-budget.

Werkzaam elders
Ben je op het moment van de cursus als aios werkzaam in een van de andere instellingen, dan kun je de factuur laten adresseren aan de instelling waar je ten tijde van de cursus werkzaam bent.

Meer informatie
Over praktische zaken:
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden UMCG
Expertisecentrum CLAS, Leven Lang Leren
Mw. M. (Melanie) Dellebarre, medewerker Planning & Organisatie
(t) 050-3610126 (e)trainingencoaching@umcg.nl

Over de inhoud van het onderwijsprogramma:
mw. drs. T.F.M. Vessies (t) 050-3613559 (e) t.f.m.vessies@umcg.nl

drs. H.W. Stuger (t) 050-3614978 (e) h.stuger@umcg.nl

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

€300,00

Onderdelen

 1. event

  Communicatie en Samenwerking voor AIOS - Anesthesiologie

 2. event

  Communicatie en Samenwerking voor AIOS - Chirurgie

 3. event

  Communicatie en Samenwerking voor AIOS - Kindergeneeskunde/Obstetrie & Gynaecologie

 4. event

  Communicatie en Samenwerking voor AIOS - Interne geneeskunde

 5. event

  Communicatie en Samenwerking voor AIOS - Cardiologie

 6. event

  Communicatie en Samenwerking voor AIOS - Neurologie

 7. event

  Communicatie en Samenwerking voor AIOS - SOLK