Feedback geven en ontvangen

Uitleg cursusgebruik LMS:
o Klik op Inschrijven
o Vind het cursusmateriaal onder het tabblad Onderdelen

Explanation course use LMS:
o Click on sign up (“inschrijven”)
o Find the course material under the Parts (“Onderdelen”) tab

Feedback is als een cadeautje… Gooi je hem weg of pak je hem uit? Wij willen graag dat je hem uitpakt en er vervolgens iets aan hebt. Daarom hebben we deze module ontwikkeld. Je wordt je bewust van de kracht van goede feedback en hoe feedback jou kan helpen een betere dokter te worden en je leert om je collega studenten goede peer feedback te geven zodat ook zij een goede dokter worden.

Feedback is altijd bedoeld om de ontvanger te helpen en dat lukt het beste als de gever weet hoe hij op een juiste manier feedback kan geven. Feedback is het belangrijkste instrument om het goede te bestendigen, het minder goede te corrigeren en de weg naar verbetering te belichten.

Feedback is like a present… Do you throw it away or do you unpack it? We want you to unpack it and then use it for something. That's why we developed this module. You become aware of the power of good feedback and how feedback can help you become a better doctor and you learn to give your fellow students good peer feedback so that they too become a good doctor. Feedback is always meant to help the receiver and that works best when the giver knows how to give feedback in the right way...

Feedback is the most important tool to perpetuate the good, to correct the less good and to show the way to improvement. In this module we have selected a number of crucial feedback topics to learn more about.

Doelgroep
Alle (eerstejaars) bachelorstudenten van de Learning communities Intramurale zorg en Duurzame zorg.

Target audience
All (first-year) bachelor students of the Learning communities Global Health and Molecular Medicine.

Contact
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO)
(e) Florien Bos

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

  1. e-learning

    Feedback NL (WIOO)

  2. e-learning

    Feedback ENG (WIOO)