Train de Teacher Didactiek

Deze cursus didactiek is tot stand gekomen vanuit de wens van collega’s die vanuit hun zorginhoudelijke achtergrond het vak van docent zijn gaan uitoefenen. Zij gaven aan behoefte te hebben aan didactische handvatten om hun lessen vorm en inhoud te geven.

Doel
Tijdens deze cursus krijg je inzicht in de verschillende aspecten waar jij als docent mee te maken krijgt bij het ontwikkelen en uitvoeren van jouw onderwijs. Je krijgt didactische handvatten aangereikt waarmee je aan de slag gaat voor jouw eigen les of lessenreeks.

Doelgroep
Doelgroep voor deze cursus zijn beginnend (gast)docenten van het domein Zorgopleidingen bij het WIOO, die kennis willen maken met belangrijke didactische componenten voor het uitvoeren van onderwijs.

Opbouw
De cursus is opgebouwd uit vijf bijeenkomsten. Daarin komen de volgende thema’s aan bod:

 1. Visie op onderwijs
 2. Leerdoelen en leerinhoud deel 1
 3. Leerdoelen en leerinhoud deel 2
 4. Docentenrol en Groepsdynamiek
 5. Vormen van toetsing en evaluatie

Ter voorbereiding op iedere bijeenkomst is het de bedoeling dat je de bijbehorende e-learning maakt, waarin een stuk theorie aangeboden wordt waar je tijdens de bijeenkomst mee aan de slag gaat.

De opzet van deze cursus is zo dat alle bijeenkomsten complementair zijn aan elkaar. Van jou wordt dan ook verwacht dat je alle bijeenkomsten aansluitend volgt en 100% aanwezig bent. Je mag maximaal één bijeenkomst missen. Hiervoor wordt dan een vervangende opdracht gegeven.

Na de laatste bijeenkomst volgt een lesbezoek door een van de docenten. Na afloop hiervan krijg je feedback op eventueel door jou aangegeven aandachtsgebieden en de behandelde thema’s uit de cursus.

Als aan bovenstaand programma uitvoering is gegeven krijg je een certificaat uitgereikt.

Kosten
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is inschrijving noodzakelijk.

N.B.
Vanwege Covid-19 worden enkele bijeenkomsten online gegeven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams. Je ontvangt hiervan separaat bericht.

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

 1. artikel

  Module Train de Teacher Didactiek

 2. event

  Train de Teacher Didactiek

 3. e-learning

  Train de Teacher Didactiek 1

 4. artikel

  Praktijkobservatie lesplan

 5. e-learning

  Train de Teacher Didactiek 2

 6. e-learning

  Train de Teacher Didactiek 3

 7. e-learning

  Train de Teacher Didactiek 4

 8. artikel

  Praktijkobservatie theorieles

 9. e-learning

  Train de Teacher Didactiek 5

 10. skill

  Train de Teacher Didactiek - Lesbezoek Geverifieerde beoordeling