Praktijkopleider in de gezondheidszorg

Let op! Niet UMCG-medewerker? Klik hier

Uitleg cursusgebruik LMS:
o Onder het tabblad Events vind je de beschikbare trainingsmomenten
o Schrijf je in op de cursus
o Vind het cursusmateriaal onder het tabblad Materiaal en Onderdelen
o Schrijf je in voor de voor jou bedoelde training bij Onderdelen/Events

In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs krijgt beroepspraktijkvorming meer en meer de nadruk. Met name bij de beroepsbegeleidende en duale leerweg hebben werkgevers hierbij een belangrijke taak. In ziekenhuizen en zorginstellingen krijgen medewerkers steeds vaker een expliciete aanstelling of taak om leer- en opleidingstrajecten op te zetten en leerlingen, studenten of collega's te begeleiden. In deze opleiding leert u alle taken van een praktijkopleider uit te voeren. De opleiding is een verbreding en verdieping van de basiscursus werkbegeleiding en de vervolgmodules.

Doelgroep

 • Praktijkopleiders en medewerkers die werkbegeleiders in de gezondheidszorg aansturen.
 • Personen die stagiaires of leerlingen van verschillende (vervolg)opleidingen begeleiden en die een functie als praktijkopleider of regieverpleegkundige Onderwijs en Begeleiding ambiëren.

Doel
Je leert in de opleiding de taak van praktijkopleider uit te voeren. Wat moet je kunnen als praktijkopleider:

 • Je gaat bewust en methodisch om met uw eigen leerproces en reflecteert hierop.
 • Je bereidt de stagiaire voor op de toekomstige beroepsuitoefening door onderwijs en coaching.
 • Je hebt een professionele begeleidingsattitude. Je helpt de stagiair de doelstelling van de beroepsopleiding en het gewenste niveau te bereiken.
 • Je coacht de stagiaire en de werkbegeleider bij het proces leren-leren met als resultaat zelfsturing.
 • Je organiseert en coördineert het praktijkgedeelte van de opleiding.
 • Je schept voorwaarden voor een optimaal leerklimaat op de afdeling.
 • Je vertaalt problemen in de organisatie naar scholingsvragen en programma’s voor het bereiken van vooropgestelde doelen.
 • Je vertaalt vakinhoudelijke componenten naar concrete onderwijsleersituaties en begeleidingssituaties.
 • Je maakt een afrondende opdracht op het gebied van opleidingsontwikkeling gericht op innovatie en kwaliteit en presenteert dit.

Duur
De opleiding bestaat uit 13 lesdagen.

Toetsing
Er zijn verschillende toetsingsmomenten gedurende de opleiding. Deze bestaan onder andere uit opdrachten, een assessment communicatieve vaardigheden, presentaties en een portfolio.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

Let op! Geef eenmalig je registernummer op in het LMS om de accreditatiepunten te kunnen bijschrijven. Zie hier hoe je dat doet.

Toelating
Je bent in het bezit van een diploma van één van de volgende opleidingen:

 • Verpleegkunde (mbo of hbo)
 • Welzijnszorg (mbo of hbo)
 • Operatieassistent
 • Anesthesiemedewerker
 • Radiologisch laborant of MBRT.
  Daarnaast ben je minimaal één jaar werkzaam in de zorg, heb je onderwijs in je takenpakket en beschik je over faciliteiten om praktijkopdrachten uit te voeren. Als je de cursus ‘Werkbegeleiding’ van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden hebt gevolgd is dat een pré. Het niveau van de opleiding is post-hbo.

Kosten
Deelname aan deze opleiding kost € 3.400,- per persoon, inclusief boeken. Voor UMCG-medewerkers geldt dat deelnamekosten ad € 3.400,- worden gefinancierd uit het Stagefonds.

Meer informatie
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
(t) 050 - 36 19 208 (e) sonh@umcg.nl

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

 1. e-learning

  Informatie en achtergrond praktijkopleider (WIOO)

 2. e-learning

  Didactiek (WIOO)

 3. e-learning

  Brein en leren praktijkopleiders (WIOO)

 4. e-learning

  Schrijfvaardigheid (WIOO)