Basiscursus werkbegeleiding

Let op!
Niet UMCG-medewerker? Klik hier
o Schrijf je eerst in
o Voer vervolgens je kostenplaats (referentiecode) of factuuradres in bij je Cursusaanvragen

Werkbegeleiding is een waardevol instrument om lerenden te begeleiden bij hun leerproces en hun ontwikkeling tot professional. Een goede werkbegeleiding is uiteindelijk gericht op de ontwikkeling van beginnend beroepsbeoefenaar tot professional. Een goede werkbegeleider speelt in op de lerende en creëert een veilige leeromgeving waarin hij of zij alle ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Deze cursus is bedoeld voor beginnende en ervaren begeleiders die de (theoretische) achtergrond van het begeleiden nog niet kennen.

Doelgroep
Verpleegkundigen en andere (zorg)professionals met ten minste één jaar werkervaring. Daarnaast is het wenselijk dat je gedurende de cursus een student of nieuwe medewerker begeleidt zodat je de theorie gelijk kunt toepassen in de praktijk.

Voorbereiding
Voorafgaand aan deelname aan de fysieke bijeenkomsten wordt verondersteld dat je de e-learning modules, behorende bij de betreffende bijeenkomsten, hebt doorlopen.

Certificaat
Voor het behalen van het certificaat is 100% aanwezigheid vereist en het met goed gevolg afronden van de eindopdracht.

Duur
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten. De totale studiebelasting van de cursus is 4 lesdagen, inclusief voorbereiding e-learning en praktijkopdrachten.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

Let op! Geef eenmalig je registernummer op in het LMS om de accreditatiepunten te kunnen bijschrijven. Zie hier hoe je dat doet.

Kosten
Deelname aan deze cursus kost € 690,- per persoon.

UMCG-medewerkers
Voor UMCG-medewerkers geldt dat deelname deels gefinancierd wordt vanuit het Stagefonds. Deelname aan deze cursus kost jou of je afdeling daarom niet € 690,-, maar € 345,-.

Meer informatie
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
(t) 050 - 36 170 13 (e) sonh@umcg.nl

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

€690,00

Onderdelen

 1. event

  Basiscursus Werkbegeleiding

 2. e-learning

  Voorbereiding werkbegeleidingscursus (WIOO)

 3. e-learning

  Leerklimaat (WIOO)

 4. e-learning

  Brein en leren (WIOO)

 5. e-learning

  Toetsen en beoordelen, een goede start

 6. e-learning

  Reflecteren (WIOO)

 7. e-learning

  Feedback (WIOO)

 8. e-learning

  Situationeel begeleiden (WIOO)

 9. skill

  Eindopdracht basiscursus werkbegeleiding Geverifieerde beoordeling