Alles over het geven van feedback / Everything Feedback!

Uitleg cursusgebruik LMS:
o Klik op Inschrijven
o Vind het cursusmateriaal onder het tabblad Onderdelen

Feedback is het belangrijkste instrument om het goede te bestendigen, het minder goede te corrigeren en de weg naar verbetering te belichten. We hebben in deze module cruciale feedback onderwerpen geselecteerd om hierover meer te leren. We hopen dat deze je helpen je eigen feedbackmomenten met studenten te optimaliseren!

Feedback is the most important instrument for reinforcing good practice, correcting poor performance and creating pathways for further improvement. In this module, we have selected some crucial feedback topics for you to learn more about. We hope this will help you optimise your own feedback moments with students!

Doelgroep
Docenten van de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen

Contact
Taakgroep Docentprofessionalisering van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO)
(e) docentprofessionalisering@umcg.nl

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

  1. e-learning

    Everything Feedback! ENG (WIOO)

  2. e-learning

    Alles over het geven van feedback NL (E-learning WIOO)