Ondersteuner op de COVID-IC

Dit instructiemateriaal is ontwikkelt voor ondersteuners die worden ingezet op de intensive care voor volwassenen (ICV) én niet in opleiding zijn. Dit om in tijden van krapte verantwoorde zorg te kunnen (blijven) leveren. Als ondersteuner samen met verpleegkundigen-in-opleiding en IC verpleegkundigen. In gezamenlijkheid is men verantwoordelijk voor de zorg voor de patiënten die aan hen zijn toevertrouwd.

Het gaat hierbij vooral om laagcomplexe zorgtaken bij de laag- en midden complexe patiënten. Deze zorg kenmerkt zich door een gezondheidstoestand die redelijk voorspelbar is. De patiënt wordt ondersteund in één of meerdere vitale functies en verkeert hierbij in een stabiele toestand.

Het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO) van het UMCG biedt dit onderwijsmateriaal kosteloos aan. Het materiaal kan worden gebruikt binnen uw eigen organisatie voor scholing en training van deze ondersteuners binnen de ICV. Het instructiemateriaal is specifiek gemaakt voor het UMCG. Het kan dus zijn dat de inhoud en werkwijzen die worden getoond afwijkend zijn van protocollen en werkafspraken binnen uw eigen organisatie. Het gebruik van het instructiemateriaal geschiedt op eigen verantwoording.

Voor vragen en opmerkingen m.b.t. de inhoud van deze content kun je contact opnemen met de regieverpleegkundige onderwijs van de ICV of mailen naar Dinald Maatman

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

 1. e-learning

  Crash course anatomie & fysiologie (WIOO)

 2. e-learning

  Systematische benadering acute patiënt - Basis Acute Zorg (WIOO)

 3. artikel

  Zuurstoftherapie 'Hoge Flow' instellen op de Dräger Infinity

 4. artikel

  Zuurstoftherapie 'Hoge Flow' instellen op Servo U

 5. video

  Het maken van een 12 afleiding ECG op de IC (ICV/WIOO)

 6. video

  Instructievideo: inrichten van de standaard werkplek (ICV)

 7. video

  Bloedafname uit de arterielijn (WIOO)

 8. video

  Bloedafname uit een arteriële katheter - gesloten systeem (WIOO)

 9. video

  Buikligging, verantwoord draaien van de patiënt (ICV)

 10. video

  Vervangen van de pleister van de beademingstube (ICV)

 11. video

  Multicare Cardiac Chair (ICV)

 12. video

  Oriëntatie op de IC (ICV/WIOO)

 13. artikel

  Eilandverpleging op de ICV (ICV)

 14. video

  Strikte isolatie - sluizen (UMCG)

 15. skill

  Eindbeoordeling Verpleegkundigen niet in opleiding (VNIO) op de IC (ICV) Zelfbeoordeling