Acute Opvang Pediatrie (AOP)

De organisatie van de opvang van acuut zieke kinderen verschilt per ziekenhuis. Afhankelijk van de instelling draagt de ene keer de SEH-verpleegkundige, een andere keer de kinderverpleegkundige zorg voor de acute opvang van deze zieke kinderen. Vandaar een nascholing voor zowel kinder- als SEH-verpleegkundigen. In deze nascholing hebben beide doelgroepen hun eigen focus en trainen ze gezamenlijk casuïstiek. De cursus richt zich op de opvang gedurende de eerste 20 minuten van de opvang tot de aanwezigheid van de kinderarts.

Doelgroep
Gespecialiseerde verpleegkundigen die betrokkenzijn bij de opvang van het acuut zieke kind in het ziekenhuis. Doorgaans zijn dit of SEH verpleegkundigen of kinderverpleegkundigen. De cursus maakt ook onderdeel uit van de vervolgopleiding tot spoedeisendehulpverpleegkundige. Als je twijfelt of je aan de beginvereisten voldoet dan kun je je voor aanvang van de opleiding wenden tot de opleidingsmanager.

Doel
Na afloop van deze nascholing kun je:
o een gestandaardiseerde, systematische en georganiseerde benadering van onderzoek, planning, uitvoering en evaluatie bij een trauma- en/of acuut ziek kind demonstreren (primary assesment)
o de actuele gezondheidsproblemen vaststellen
o de benodigde zorg plannen en daarin prioriteiten aanbrengen
o de benodigde interventies uitvoeren

Duur
Voorafgaand aan de trainingsdagen dient zo nodig de theorie bestudeerd te worden. De studiebelasting is afhankelijk van het bestaande kennisniveau en is daarom variabel. De (fysieke) contacttijd van de cursus bestaat uit vier dagdelen.

Accreditatie
De cursus is V&VN en NVSHV geaccrediteerd.

Let op! Geef eenmalig je registernummer op in het LMS om de accreditatiepunten te kunnen bijschrijven. Zie hier hoe je dat doet.

Kosten
Deelname aan deze cursus kost € 1.155,- per persoon.

Meer informatie
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
School of Nursing & Health | Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
(e) sonh@umcg.nl
(t) 050-3617013

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

 1. artikel

  Introductie - Acute Opvang Pediatrie: AOP

 2. video

  Video - Introductie training in het skillscenter UMCG

 3. e-learning

  Acute Opvang Pediatrie (E-learning WIOO)

 4. e-learning

  Kindermishandeling (E-Xpert)

 5. video

  AOP Demofilm UMCG