De zorg voor patiënten met chronische beademing in het Zonnehuis

Elke nieuwe verpleegkundige in het Centrum voor Chronische Beademing wordt opgeleid tot gespecialiseerd beademingsverpleegkundige door middel van een intern opleidingstraject. Dit traject richt zich op de complexe zorg rondom het verzorgen, verplegen en begeleiden van een complexe doelgroep, die in meer of mindere mate afhankelijk is van beademing, en de kwaliteit van leven van de cliënt en hun omgeving in samenwerking met een multidisciplinair team. Dit vraagt een bepaalde expertise van de verpleegkundige en een traject om bekwaam te worden. Deze online leeromgeving biedt de hiervoor benodigde specifieke kennis en begrip.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

Let op! Geef eenmalig je registernummer op in het LMS om de accreditatiepunten te kunnen bijschrijven. Zie hier hoe je dat doet.

Meer informatie
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met: Mark Mulder (m.mulder@umcg.nl)

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
(t) 050 - 36 170 13 (e) sonh@umcg.nl

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Deze cursus is gratis

Je bestelling moet worden goedgekeurd om toegang te krijgen tot deze cursus.

Onderdelen

 1. artikel

  Studiewijzer

 2. e-learning

  Theorie rondom respiratie en (chronische) beademing

 3. e-learning

  Systematische benadering acute patiënt (E-learning WIOO)

 4. e-learning

  VBH: Bronchiaal toilet (E-Xpert)

 5. e-learning

  Communicatie in de zorg via SBAR (E-Xpert)

 6. toets

  Kennistoets

 7. skill

  Bijscholing Zonnehuis Geverifieerde beoordeling