High Care Verpleegkunde

Verpleegkundige zorg wordt complexer. Dit komt onder andere door demografische veranderingen, toename van het aantal chronisch zieken, complexe behandelingen, samenwerking van zorgprofessionals en steeds hogere kwaliteitseisen in de zorg. Complexe zorg vindt tegenwoordig niet alleen plaats op speciaal daarvoor ingerichte afdelingen, zoals medium care’s of stroke units. Ook op verpleegafdelingen chirurgie, interne geneeskunde en oncologie komt deze zorg steeds vaker voor.

Doelgroep
Wanneer je als verpleegkundige:

 • in je beroepsuitoefening te maken hebt met complexe zorg
 • je kennis en vaardigheden wilt verdiepen of vernieuwen.

Wanneer je als verpleegkundige werkt op een afdeling (of gaat werken) waar gebruik wordt gemaakt van bewakingsapparatuur dan wordt een aanvullend programma aangeboden: High Care Bewaking. Hiervoor moet je je apart inschrijven.

Doel
Om complexe zorg te kunnen bieden leer je in deze cursus:

 1. De gezondheidssituatie van de patiënt systematische te beoordelen.
 2. Jouw handelen te onderbouwen met actuele theoretische kennis.
 3. Op een professionele wijze te communiceren over het vakinhoudelijk handelen met alle partijen die betrokken zijn bij het zorgproces op jouw afdeling.
 4. Op een professionele manier samen te werken met alle partijen die betrokken zijn bij het zorgproces op jouw afdeling.
 5. Nieuwe kennis en inzichten te implementeren in jouw handelen als professional.
 6. Jouw handelen te verantwoorden vanuit een maatschappelijk belang.
 7. Op een professionele manier bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van jouw organisatie.
 8. Jouw handelen uitvoeren en onderbouwen vanuit professionele standaarden en zo een bijdrage leveren aan de kwaliteitsborging op jouw afdeling.

Duur
Deze cursus bestaat uit zes cursusdagen. Los daarvan volg je een toetsing waarop individueel wordt ingeschreven.

Accreditatie
Deze nascholing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V. Het aantal accreditatiepunten vind je in het online register.

Let op! Geef eenmalig je registernummer op in het LMS om de accreditatiepunten te kunnen bijschrijven. Zie hier hoe je dat doet.

Erkenning
Deelname aan deze module geeft op dit moment geen recht op vrijstellingen voor de verpleegkundige vervolgopleidingen.

Toelating
De basiskennis van de initiële beroepsopleiding Verpleegkunde is een vereiste om deel te kunnen nemen.

Aanwezigheid
Wij verwachten dat je alle lesdagen volgt in deze cursus. Alleen bij privé overmachtssituaties mag je 1 lesdag missen (bij een 2e dag is er mogelijkheid dit in een andere groep in te halen). Bij deze cursus wordt afwezigheid geregistreerd. Als je verhinderd bent, dan kun je dit telefonisch of per e-mail doorgeven aan de Onderwijsadministratie Zorgopleidingen via sonh@umcg.nl of 050 36 17013.

Kosten
Deelname aan de nascholing kost € 1.100,- per persoon.

UMCG-medewerkers
Voor UMCG-medewerkers geldt dat deelnamekosten ad € 1.100,- worden gefinancierd uit het Algemeen Opleidingsbudget (AOB).

Inschrijving
Om personeelsbeleid en opleidingscapaciteit op elkaar af te stemmen maken we gebruik van een reserveringssysteem. Heb je een voornemen om een medewerker op te leiden, maar weet je nog niet wie dit is? Je kunt een opleidingsplaats reserveren door een mail te sturen aan Ruth van Wijk via sonh@umcg.nl. Graag daarbij 'reservering HCV' in de onderwerpbalk zetten. Heb je een opleidingsplaats gereserveerd en wil je je inschrijven? Neem dan ook contact op met Ruth van Wijk.

Meer informatie
Wenckebach Instituut UMCG voor Onderwijs en Opleiden
Onderwijsadministratie Zorgopleidingen
(t) 050 36 17013 (e) sonh@umcg.nl

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

Deze cursus is gratis

Onderdelen

 1. artikel

  Module High Care Verpleegkunde 2022-2024

 2. e-learning

  HC 01 - Kennismaking en homeostase

 3. e-learning

  HC 02 - Methodiek

 4. e-learning

  HC 03 - De patiënt met respiratoire problemen I

 5. e-learning

  HC 04 - De patiënt met respiratoire problemen II

 6. e-learning

  HC 05 - De patiënt met respiratoire problemen III

 7. e-learning

  HC 06 - De patiënt met een afwijkende hartslag

 8. e-learning

  HC 07 - De patiënt met een afwijkende bloeddruk

 9. e-learning

  HC 08 - De patiënt met een verlaagd bewustzijn

 10. e-learning

  HC 09 - De patiënt met een verminderde diurese

 11. e-learning

  HC 10 - De patiënt met een stollingsstoornis

 12. e-learning

  HC 11 + HC 12 - Klinisch redeneren aan de hand van een complexe casus

 13. e-learning

  Contactpersonen High Care Verpleegkunde