Basiscursus Stop de bloeding, red een leven (instructeurs)

Let op!
Niet UMCG-medewerker? Klik hier
UMCG-medewerker?
o Schrijf je eerst in
o Voer vervolgens je kostenplaats (referentiecode) of factuuradres in bij je Cursusaanvragen

In deze basistraining leer je hoe je een levensbedreigende bloeding snel en effectief kunt stelpen of stoppen. Ook leer je hoe je deze kennis weer overbrengt aan jouw collega’s (opsomming) en burgers. Je leert onder andere hoe je een tourniquet aanlegt en hoe je met je handen een wond dichtdrukt. Daarnaast krijg je didactische handvatten waarmee je anderen deze vaardigheden kunt aanleren.

Doelgroep
Zorgprofessionals werkzaam in de eerste, tweede en derde lijn en instructeurs Eerste Hulp Oranje Kruis

Duur
1 dagdeel

Docent
Monique Timmer
Docenten reanimatie, Wenckebach Instituut UMCG

Erkenning
Na afloop ontvang je een certificaat, deze is 2 jaar geldig.

Accreditatie
Deze cursus is door de V&VN geaccrediteerd met 3 punten. Voor accreditatie bij het Oranje Kruis kun je een e-mail sturen naar accreditatie@ehbo.nl. Je krijgt 3 accreditatiepunten in je dossier in PE-Online. Vermeld hierbij je EHBO-diplomanummer.

Let op! Geef eenmalig je registernummer op in het LMS om de accreditatiepunten te kunnen bijschrijven. Zie hier hoe je dat doet.

Organisatie
Deze training is ontwikkeld in het VUmc. Het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden, Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland en de afdeling Traumatologie UMCG organiseren de cursus voor Noord-Nederland.

Toelating
Je bent in bezit van een van de volgende kwalificaties:

verpleegkundige niveau 4 of 5 en BIG geregistreerd
anesthesiemedewerker of operatieassistent
arts
student geneeskunde (bachelor)
diploma ambulancechauffeur van de Academie voor ambulancezorg
geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp (bv organisaties als Oranje Kruis, Rode Kruis, Medical First Aid en Dan).

Kosten
Deelname aan deze training kost € 90,- per persoon. U ontvangt een factuur na afloop van de training. Deze training vindt ook in company plaats. In je eigen setting, of in ons Skills Center. Voor een offerte op maat neem je contact op met reanimatie-ehbo@umcg.nl.

Meer informatie
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Monique Timmer (e) reanimatie-ehbo@umcg.nl.

Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een activiteit ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

De ontwikkelingen rondom het nieuwe Coronavirus kunnen van invloed zijn op het onderwijs dat we plannen. We volgen de ontwikkeling en het beleid nauwgezet en haken hierop aan, bijvoorbeeld door locatie, groepsgrootte of werkvormen aan te passen.

€90,00

Onderdelen

  1. event

    Basiscursus Stop de bloeding, red een leven (Instructeurs)

    Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: Opening/welkom, Didactiek leerstijlen, Theorie levensbedreigende bloeding herkennen Oefenen wond opstoppen en aanleggen tourniquet Aantonen vaardigheden Evaluatie en uitreiking certificaat Vergeet niet je kostenplaats (referentiecode) of factuuradres in te voeren bij je Cursusaanvragen, anders is je inschrijving ongeldig! Instructie voor niet UMCG-medewerkers. De factuur wordt na afloop van de training verstuurd naar het opgegeven factuuradres.